2018

Föreningen Fiskhuset www.gallerfiskhuset.se Behmbrogatan 11 B, 611 34 Nyköping Tel. 0155-12 07 70 info@gallerifiskhuset.se

Jurybedömd konstsalong för sörmländska konstnärer

 

Galleri Fiskhuset inbjuder till årets Fiskhussalong där temat är LEK och tekniken är fri.

 

Fiskhussalongen äger rum 3 - 21 mars 2018 med vernissage lördag 3 mars kl 11-16.

 

Inlämningsdagar är 26 februari kl 17.00 - 19.00 och 27 februari kl 11.00 - 17.00. Du får lämna in högst 4 verk.

 

Anmälningsblanketten är skrivbar och kan rekvireras här

Du kan ta med ifylld blankett när du lämnar in dina konstverk. Vill du skicka in blanketten kan du spara ner den och skicka till info@gallerifiskhuset.se

Blankett kan också hämtas i Galleri Fiskhuset.

 

Juryns ledamöter är: Carl G Torstenson, Nyköping, Britt-Marie Järnström Lindell, Katrineholm och Anna Blåder, Nyköping.

 

Anmälningsavgiften är 200 kr och skall vara erlagd senast 23 februari på bg 373-1312 eller Swishnummer 123 155 61 17 och ange "Fiskhussalongen" vid betalningen. Avgiften kan också betalas vid besök i Galleri Fiskhuset.

 

 

Välkommen!